vader - Steddy
vader - Steddy
moeder - Rosa
moeder - Rosa

Geboren op  10 maart 2021

C-nestje

Foto' s nestje

Kitten 7 - jongen - Cream point mitted - zal wonen bij Hanne, Vic, Cyriel en Steven in Aarschot

Kitten 6 - meisje - Cream point mitted - zal wonen bij Annelies en haar gezin in Ekeren

Kitten 5 - Charmante Dorothea of Scala (Doortje) - meisje - Cream point mitted - zal wonen bij Margreet

Kitten 4 - jongen - Cream point mitted - zal wonen bij Marleen in Aarschot

Kitten 3 - meisje - Cream point mitted - zal wonen bij Rita

Kitten 2 - in optie

Kitten 1 - in optie